Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

ryttarfigur

2 ryttarfigurer - påsyningsbeslag av silver.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • ryttarfigur
  • Beslag
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
108919_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 825
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 825
Undersökare
Undersökningsår
1879