Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ring

liten järnring.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ring
Material Järn
Storlek Diameter 30 mm
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611366_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881