Upphov: Vedin, Eva, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kedja

chain-link

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kedja
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 5.83 g
  • Längd 58 mm
  • Tjocklek 5 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
977175_HST
Andra nummer
  • Fyndnummer: 34109
  • FID: 977175
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001433
Undersökare
Undersökningsår
1991-08-21