Kedja

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kedja
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Cu-legering
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622116_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1026
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1026
Kontextnamn Bj 1026
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881