Föremål

Dirhem

Fragment av Dirhem slagen 893-902 e.Kr.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Dirhem
  • Mynt
  • Fragment
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
893
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610674_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881