Föremål

Ten

2 korroderade tenstycken, möjligen från samma föremål (ej passning).

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Ten
  • Föremål
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609645_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881