Föremål

Ben

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Ben
Kategori
 • Osteologisk samling
 • Arkeologisk samling
Material
 • Ben bränt
 • Ben obränt
Storlek Vikt 1429 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
 • Järnålder
 • Vikingatid
Föremålsnummer 148097_HST
Andra nummer
 • Undernummer: Bj 151
 • FID: 148097
Osteologisk artbedömning
 • Sus (Svin)
 • Canis
 • Aves (Fåglar)
 • Homo sapiens (Människa)
 • Equus (Hästar)
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Brandgrav, Grav, Hög: 151
Kontextnamn Bj 151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875