Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Osteologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 1 g
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
3222547
Andra nummer
Fyndnummer: R001083
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
  • Rattus rattus (Svartråtta)
  • Rodentia (Gnagare)
Osteologisk benslagsbedömning
  • Femur (Lårben)
  • Vertebrae (Ryggkota)
  • Os sacrum (Korsben)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23
Relaterat föremål
Samhör med: 1048002_HST (Urplockat för analys)