Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 24

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 24 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 24
Zon 1B
Referensnummer 36854_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 24A Brandgrav, 24B Brandgrav
Huvudpost 137416_U