Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 712

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 712 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 712
Zon 1C
Referensnummer 37476_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 712A Kistgrav, 712B Brandgrav
Huvudpost 137416_U