Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1022

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1022 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1022
Zon 1A
Referensnummer 37065_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1022A Skelettgrav, 1022B Skelettgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147456_HST Ben, 147723_HST Ben, 147724_HST Ben