Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 804

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 804 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 804
Zon 1C
Referensnummer 37294_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 804A Kistgrav, 804B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147964_HST Ben