Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 991

Yttre beskrivning: 7,2 × 8,1 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 991 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 991
Zon 1A
Referensnummer 37480_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 991A Kistgrav, 991B Brandgrav
Huvudpost 137416_U