Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 773

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 773 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 773
Zon 1C
Referensnummer 37475_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 773A Kistgrav, 773B Brandgrav
Huvudpost 137416_U