Upphov: Wendt, Antje, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skobrodd

Skadad skobrod med lång dubb och trärester.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skobrodd
  • Isbrodd
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Storlek
  • Längd 19 mm
  • Bredd 21 mm
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
480370_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 738
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 738
Undersökare
Undersökningsår
1879