Föremål

Ben

Upphov: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 1 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
  • Järnålder
  • Vikingatid
Föremålsnummer
3237329
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning
Dens (Tand)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881
Relaterat föremål
Samhör med: 148399_HST (Urplockat för analys)