Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 1367 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
  • Järnålder
  • Vikingatid
Föremålsnummer
148399_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Osteologisk artbedömning
  • Homo sapiens (Människa)
  • Ovis/Capra (Får/Get)
Osteologisk benslagsbedömning
  • Mandibula (Underkäksben)
  • Maxilla (Överkäke)
  • Cranium (Kranium)
  • Dens (Tand)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881
Relaterat föremål
Samhör med: 3237329 (3237329 urplockat för analys)