hänkel

Järnhank.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning hänkel
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572390_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar