Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Yxa

Korrosionsskadat yxhuvud.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Yxa, Yxhuvud
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 469531_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 717
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 717
Kontextnamn Bj 717
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879