Lerklining

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Lerklining
Kategori Byggnadsdetaljer och monument
Material Bränd lera
Storlek Vikt 39.6 g
Antal 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 469853_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 64
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 64
Kontextnamn Bj 64
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875