Börs

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Börs, Väska
Kategori Dräkt och personlig utrustning, Handel och värdemätare
Material Läder
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595091_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888