Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ämbar

Minst 150 fragment av 1 beslaget träämbar. Vissa detaljer synes ha varit vitmetallbelagda.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ämbar, kärl/fat, Band, Beslag, Bärring
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä, Vitmetall
Antal 1
Antal fragment 150
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564894_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879