Föremål

Bipolär vikt

Korrosionsskadad bronserad järnvikt.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bipolär vikt
  • Vikt
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608381_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881