Upphov: Hällbrink, Camilla, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Betselbeslag

6 betselbeslag av brons - 4 runda och 2 avlånga. Samtliga i Borre-stil.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Betselbeslag
  • Beslag
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Storlek
  • Vikt 43 g
  • Längd 37 mm
Antal
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Stil
Borrestil
Föremålsnummer
473174_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 644
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 644
Undersökare
Undersökningsår
1878