Kistspik

31 fragmentariska kistspikar, många med trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Kategori Religion och kult, Byggnadsdetaljer och monument
Material Järn, Trä
Antal 31
Antal fragment 33
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 576395_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 873
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 873
Kontextnamn Bj 873
Undersökare Stolpe, Hjalmar