Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kniv

Sönderfallen kniv med rester av träskaft.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Trä
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 565448_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 797
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 797
Kontextnamn Bj 797
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879