Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spik

hamrat. en hel, fem skaft

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Spik
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 17 g
  • Längd 50 mm
  • Tjocklek 560 mm
Antal
6
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974660_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21906
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23