Foto: Asp, Yliali, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

skobrodd

Skobroddar (3 hela, 1 halv)

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning skobrodd, Isbrodd
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 4
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 106635_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 918
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 918
Kontextnamn Bj 918
Undersökare Stolpe, Hjalmar