Föremål

Platta

Rund bronsplatta med 4 nit(?)hål.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Platta
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610676_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881