Föremål

mikrostratigrafiskt preparat

En ask med rester av vapenkniven, dess slida flera textilkvaliteter (i tuskaft) mm.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
 • mikrostratigrafiskt preparat
 • Konglomerat
 • Vapenknivslida
 • Vapenkniv
Kategori
 • Vapen och rustningar
 • Arkeologisk samling
Material
 • Järn
 • Trä
 • Brons
 • Textil
 • Organiskt material
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609672_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881