Spänne

Fragment av järnnål till spänne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spänne, Nål
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599026_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888