Föremål

Föremål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
Vikt 6 g
Antal
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974661_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21907
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23