Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 6 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder, Vikingatid
Föremålsnummer 147944_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844
Osteologisk artbedömning Homo (Människor )
Osteologisk benslagsbedömning Dentes (Tand)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar