Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

26 beslagsfragment från skrinet i Bj 791. 2 bitar träkol i samma ask.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Beslag, Ögla
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä, Träkol
Antal fragment 26
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564635_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879