Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Nål
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Ben
Storlek
  • Vikt 1 g
  • Längd 24 mm
  • Tjocklek 3 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986954_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 30413
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23