Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Klumpar av ylle, siden och hår

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Ylle, Siden
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616505_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845, Fyndnummer: 14
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar