Föremål

Sländtrissa

konisk

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Sländtrissa
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Textilhantverk
  • Arkeologisk samling
Material
Lera
Storlek
Vikt 2 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
998626_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21901
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23