Skaft

3 fragment av järnbemängt trä - sannolikt från ett skaft eller från svärdet.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skaft, Fragment
Material Trä
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 601263_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879