Rund vikt

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rund vikt, Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Cu-legering
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614523_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 974
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 974
Kontextnamn Bj 974
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881