Föremål

Bryne

grå

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bryne
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Sandsten
Storlek
  • Vikt 31 g
  • Längd 42 mm
  • Bredd 2700 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1012789_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23785
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23