Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 24 g
  • Längd 78 mm
  • Tjocklek 11 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
977339_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 34357
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001551
Undersökare
Undersökningsår
1991-09-11
Media
impguide\2014\04\20140429_2\595728.pdf
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0