Föremål

Sländtrissa

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Sländtrissa
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Textilhantverk
  • Arkeologisk samling
Material
Täljsten
Storlek
  • Vikt 8 g
  • Diameter 28.4 mm
  • Tjocklek 11 mm
  • Diameter 9 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1012790_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23786
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23