Föremål

övriga degelfragment

ts:sv/grå.ins:smält,mröd,brorst. Gotj:3,1-4,8mm. Buk/bott.D:?M1

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • övriga degelfragment
  • Degel
Kategori
  • Teknisk keramik
  • Arkeologisk samling
Material
Lera
Storlek
Vikt 2 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
998627_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21910
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23