Foto: Fernstål, Charlotte, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Hängbryne

litet spetsovalt hängbryne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hängbryne, Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563495_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 777
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 777
Kontextnamn Bj 777
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879