Fragment

1 textilfragment (diamantkypert).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Textil
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611276_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881