Isbrodd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Isbrodd
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 2
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588777_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1146
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1146
Kontextnamn Bj 1146
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888