Fragment

Diverse järnfragment (1 - sammankorroderat med träbit), 1 bronsfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn, Textil, Brons
Antal fragment 8
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595251_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888