Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

bygelsax

Hel sönderfallen sax med bronsbeslagen bygel. På vissa partier finns mineraliserad textil (ev. tuskaft).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning bygelsax, Sax
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Brons, Textil
Antal 1
Antal fragment 17
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609693_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881