ring/föremål

20 fragment av 1 järnring samt 1 oidentifierat järnföremål - enligt Birka I möjligen delar av en kedja från vilken eldstålet hängt.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning ring/föremål, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563465_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 776
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879