Föremål

Föremål

hamrat. S13 Numerous small, corroded fragments.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
Vikt 99 g
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975791_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 28768
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23